MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

 

 • Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan dal dersleri ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.
 • Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saatinin bir kısmı alan dal derslerinden seçilebileceği gibi bir kısmı da seçmeli dersler tablosundan seçilebilecektir.
 • Alan ortak dersleri ile başarılması zorunlu dal derslerinin seçmeli ders olarak okutulması durumunda ders saati süresi ve ders içeriğinde değişiklik yapılamayacaktır.
 • Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir. Alan dal dersleri veya diğer alan dal dersleri ise sadece bir kez seçilebilecektir.
 • Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir. Ancak, birbirinin devamı niteliğindeki derslerde, aynı seviyedeki dersi seçen farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tamamında ortak dersler içerisinde yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Alan ve dal derslerinde yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak dersler ise çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde belirtilmiştir.
 • sınıflarda seçmeli dersler tablosunda yer alan tarih dersinin seçilmesi durumunda, Anadolu liseleri 11. sınıf ortak derslerinde yer alan tarih dersinin öğretim programı uygulanır.
 • Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı, tarih, seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da
 • Seçmeli Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Türk dili ve edebiyatı dersinin öğretim programının yapısı ve mahiyeti değiştirilmeden zümre öğretmenleri tarafından ilave metin seçimiyle
 • Seçmeli dersler tablosunda yer alan seçmeli matematik, seçmeli kimya ve seçmeli fizik dersleri, Anadolu teknik programının 11 ve 12. sınıflarında ortak dersler içerisinde yer aldığından bu program türünde seçmeli olarak seçilmeyecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SEÇMELİ DERSLER TABLOSU

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.