Öğretmenlerin Doğum İzni Kaç Gün ve Nasıl?

2015 yılında öğretmenlerin süt ve doğum izinlerinde çeşitli değişikliğe gidileceği söyleniyor.  Doğum yapan memura kurumlarda verilen mazeret izni şöyle; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı analık izni veriliyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha eklenmesi gerekiyor.

İkiz, üçüz gibi çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha eklenmesi gerekiyor.

Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabiliyor ve bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenebiliyor. Fiilen çalışma koşulu nedeniyle doğum öncesi bu süre içinde alınmış yasal izinler varsa bu izinli sürelerin doğum sonrası izin süresine eklenmemesi gerekiyor.

Doğum yapan kadın memurlara mazeret izni kapsamında; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı analık izni veriliyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha eklenmesi gerekiyor.

Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabiliyor ve bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenebiliyor. Fiilen çalışma koşulu nedeniyle doğum öncesi bu süre içinde alınmış yasal izinler varsa bu izinli sürelerin doğum sonrası izin süresine eklenmemesi gerekiyor.

Tabip raporu şart
Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmını Kurumunda çalışarak geçirebilmesi için tabip raporu şart olup, sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün bulunmuyor.

Erken doğum halinde analık izni
Gerek tabip raporuyla üç hafta kalıncaya kadar çalışmakta olduğu süre içerisinde ve gerekse çalışamadığı son 3 hafta içerisinde olsun doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümünün ise doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmesi mümkün bulunuyor.

Geç doğum halinde analık izni
Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen sürelerin doğum sonrası analık izni süresinden düşülmesi gerekmiyor.

Ölü doğum halinde analık izni
32 nci haftadan önce ölü doğum yapan kadın memura, erken doğum sebebiyle kullanamadığı 8 haftalık doğum öncesi analık izninin tamamının doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte doğumun ölü doğum ya da düşük olduğuna sağlık hizmeti sunucusu tarafından karar verilmesi gerekiyor.

Annenin doğumda ölümü halinde izin
Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi de mümkün.

Süt izni uygulaması
Ayrıca doğum yapan kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilmesi gerekiyor. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunu, kadın memurun belirleme hakkı bulunuyor.

Mamafih süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmuyor.

Doğum sonrası aylıksız iznin başlangıcı
Doğum yapan memura normal aylıklı doğum izninin bitiminden sonra talebi halinde aylıksız izin verilebiliyor. Verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak kabul ediliyor.

Aylıksız izindeyken doğum hali
Aylıksız izinli olan memurun bu izin süresi içinde doğum yapacak olması nedeniyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesi gerekiyor.

Doğum iznindeyken naklen atama hali
Doğum izninde iken naklen ataması yapılan kadın memurun ise doğum iznini tamamladıktan sonra atandığı mahalle intikal etmesi yeterli sayılır. Doğum iznini keserek atandığı yerde göreve başlaması gerekmez. Zira yasal mazeret izinlerini peyderpey kullanma imkânı bulunmuyor.

Hamile iken ilk atama hali
Doğum öncesi sekiz haftalık hamilelik süresinin içinde iken ilk defa memur olarak ataması yapılan memurun göreve başlatılması ve göreve başladığı tarihten itibaren de sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmının kullandırılması gerekiyor. Hamilelik nedeniyle ne atamanın geciktirilmesi ve ne de izin verilmemesi hukuki olmayacaktır.

Yeni doğum yapmış memurun ilk ataması
Devlet memurluğuna tayin edilmeden evvel doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten başlayarak 8 haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece 8 haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan bölümünün kullandırılması gerekiyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.