Örtük program nedir?

Eğitim programında yazılı olmamakla birlikte okuldaki öğrenmeleri etkileyen ve okul kültürüne karşılık olarak kullanılan hem yurt içi hem de yurt dışı alan yazında farklı adlarla ifade edilen örtük program, Jackson’un 1968 yılında yazmış olduğu Life in Classrooms adlı kitabıyla alan yazında yer edinmiştir. Jackson, bu kitabında okuldaki öğretmenlerin genellikle örtük olan fakat büyük önem taşıyan sosyal gerekliliklerine değinmiştir. Jackson, okulun bilgileri kuşaktan kuşağa aktarmayı amaç edinen bir kurumdan çok daha fazla şey ifade ettiğini vurgulamıştır.

Okullarda, iki tür program bulunur. Bu programlardan biri yazılı ve açıkça belli olan yani resmi ve formal olan program, diğeri ise informal olarak ortaya çıkan açık şekilde belirli ve yazılı olmayan örtük programdır. Bu hususta araştırmacılar aslında uzlaşmıştır demek mümkündür. Bu çerçevede örtük program resmi programlarda belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında, öğrenme ve öğretme sürecinin sonucunda ortaya çıkan bilgi, fikir ve uygulamaların öğrencilere sağladıkları niteliklerdir. Örtük program, sınıflarda ve okullarda öğrenme sürecinin birer parçasıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.