Psikososyal müdahele hizmetleri çerçeve planı

PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EKİBİ

 

Krize Müdahale Ekibi Tanımı ve İşlevleri:

Krize Müdahale Ekibi öğrenciler, eğitimciler veya tüm okul çalışanları için fizik veya psikolojik tehlike yaratan durumlara müdahale etme yetkisi tanınan profesyonel bir ekip olarak tanımlanabilir.

 

         Ekibin Amaçları:

 1. Kritik duruma müdahale etmek.
 2. Güvenliği, sosyal yardımı ve bakımı sağlamak.
 3. Kaosu durdurmak.
 4. Öğrencilere, ailelere, çalışanlara danışmanlık, kılavuzluk yapmak.
 5. Krize müdahale planları geliştirmek, var olanları gözden geçirip düzeltmek.
 6. Her an çıkabilecek bir kriz durumuna hazır halde bulunmak.

 

Görev Alanları:

 1. Tıbbi veya doğal bir olaya bağlı acil durumlar
  1. Deprem
  2. Sel baskını
  3. Fırtına
  4. Toprak kayması
  5. Bir öğrenci, eğitimci veya bir çalışanda ani fiziki bir hastalığın olması
  6. Bir öğrenci, eğitimci veya bir çalışanda ani psikolojik bir hastalığın olması
  7. Kazalar
 2. Okulda veya okul çevresinde şiddet
 3. Bir öğrencinin veya çalışanın ölümü
 4. Bir öğrencinin veya çalışanın intiharı veya intihar girişimi
 5. Cinsel istismar

 

Krize Müdahale Ekibinin Üyelerinin Nitelikleri:

 1. Liderlik
 2. Eğitimli oluş
 3. Ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın bir kişiliğe sahip olma
 4. Soğukkanlılık
 5. Profesyonel bakış açısını koruyabilme yeteneği
 6. Karar verebilme yeteneğinin iyi olması
 7. Her an bulunabilinir olma

Krize Müdahale Ekibi liderinin ve yedeğinin sorumluluklarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Sorumluluk verilirken mutlaka belirli durumlara müdahalelerde yetkili kılınmış olması gerekir.

Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibi, Okul Müdürü başkanlığında aşağıda yer alan üyelerden oluşmuştur.

 

 1. Okul Yönetimi:

Okul Müdürü

Okul Müdürü Yardımcısı

 1. Psikolojik Danışma Servisi:

Rehber Öğretmen

 1. Öğretmen Temsilcisi
 2. Öğrenci Temsilcisi
 3. Veli Temsilcisi

 

 

PSİKOSOSYAL MÜDAHALE EKİP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ:

 

 1. Psikososyal Müdahale Birimine başkanlık eder.

 

 1. Okulda psikososyal müdahale hizmetlerine yönelik çalışmaları kolaylaştırıcı ve zenginleştirici tedbirlerin alınması yönünde tüm olanakları harekete geçirir.

 

 1. Okul ortamında öğrencilerin travmatik / zorlu yaşam olaylarına ( fiziksel ve duygusal şiddet, istismar, ihmal vb. ) maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri alır.

 

 1. Acil durumlarda başvurulacak kurum ve kişilerin telefon kayıtlarını tutar. ( ambulans, polis, itfaiye, acil servis, okul çalışanları vb. ) ve gerektiğinde bağlantı kurar.

 

 1. Travmatik yaşantıya maruz kalmış öğrencilerin sağlık kurumlarına sevkini sağlar ve durumlarını izleyerek gereken tedbirleri alır.

 

 1. Travmatik / zorlu yaşam olayına maruz kalan veya etkilenen öğrencilerin devam / devamsızlık durumlarıyla ilgili izleme çalışmalarının yapılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

 

 1. Acil durumlarda okulda bulunmayan psikososyal müdahale okul ekip üyelerini bilgilendirir.

 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN GÖREVLERİ:

 

 

 1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayına maruz kalmış öğrencilere götürülecek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde öğrencinin yanında, öğretmenleri, ailesi, arkadaşları gibi yakın çevresinin de psikososyal müdahale sürecine katılımını sağlar.

 

 1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları sonrasında bu yaşantıya maruz kalmış öğrencilerle ilgili olarak izleme dosyası oluşturur doldurur ve gelişen sürece yönelik olarak dosya bilgilerini güncelleştirir.

 

 1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları ortadan kalktığında Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibi üyeleri ile dayanışma toplantıları düzenlenmesini önerir. Bu toplantılarda olan biteni, yapılanlar ve yapılmayanlar konuşulur. Etkilenen ekip üyeleri için yapılabileceklerin belirlenmesi sağlanır.

 

 1. Psikososyal müdahale ile ilgili konularda okul çalışanlarına, ailelere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve psikolojik destek sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ:

 

 1. Okul eylem planı doğrultusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantılarına katılır.

 

 1. Sınıfında Travmatik yaşantıya maruz kalmış yada risk altında olduğu düşünülen öğrencilere yapılabilecekler konusunda Okul Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır.

 

 1. Psikososyal Müdahale Hizmetleri kapsamında kendisine verilenleri yapar.

 

 

VELİNİN GÖREVLERİ:

 1. Velileri krizden haberdar eder.
 2. Veli ihtiyaçlarını belirler ve ekip üyelerine bilgi verir.

 

 

PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EKİBİNİN GÖREVLERİ:

 

 1. Olası Travmatik / zorlu yaşam olaylarına karşı okul genelinde alınması gereken tedbirler, bilgilendirmeler ve sunulacak hizmetler açısından gerekli çalışmaları kapsayan okul eylem planını hazırlar.

 

 1. Yaşanan, yaşanabilecek Travmatik / zorlu yaşam olayının özelliğine göre okul çevresi ile ilgili güvenliği sağlayarak ilgili birimleri haberdar eder. ( ambulans, polis, itfaiye, aile vb. )

 

 1. Karmaşayı durdurarak yanlış anlaşılmaları önler.

 

 1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları ile ilgili olarak İlçe Psikososyal Müdahale birimiyle işbirliğine geçer.

 

 1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olaylarında sonra kime ne zaman ne kadar ve nasıl açıklama yapacağı konusunda karar alır.

 

 1. Rehberlik ve Araştırma Merkezinden psikososyal müdahale hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alır. Okulun ihtiyacına yönelik ileri psikososyal müdahale yöntemlerinin uygulamasını talep eder.

 

 1. Travmatik yaşam durumunda olan bitenin ve yapılanların kaydını tutar.

 

 1. Psikososyal Müdahale Hizmetleri okul eylem planı doğrultusunda toplantılar yapar.

 

9.Okul eylem planını ekim ayı içerisinde, çalışma raporlarını ise ocak ve haziran ayı içerisinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderir.

 

 

 

GENEL KRİZE MÜDAHALE GÖREV LİSTESİ

 

 • Çalışanların ve diğerlerinin alınan bilgileri başkalarına iletmeleri önlenir.
 • Üst düzey yetkililer durumdan haberdar edilir.
 • Krize müdahale ekibi harekete geçirilir.
 • Krize müdahale ekibi ile birlikte gereken psikolojik danışman, psikolog ve sosyal çalışmacılar devreye sokulur.
 • Olaydan etkilenen öğrencilerin yakın arkadaşları bilgilendirilir ve onlara destek sağlanır.
 • Resmi bir duyuru hazırlanır.
 • Acil müdahale birimlerine acil toplantı duyurusu yapılır.
 • İhtiyaç duyulan gereksinimler gözden geçirilir.
 • Etkilenen öğrenci ve diğerlerine yardım için profesyoneller görevlendirilir.
  1. Yas desteği sağlanır.
  2. Öğretmenlere gözden geçirme ve tartışma soruları hazırlanıp verilmesi
  3. Yaşanan olayla ilgili alanda hizmet veren toplumsal kurum ve kuruluşların listesi hazırlanır.
 • Resmi duyuru hazırlanır.
 • Acil müdahale birimleri ekipleriyle ekip toplantıları düzenlenir.
 • Krize müdahale ekibi üyeleri diğer çalışanları gözlemek, aileleri bilgilendirmek, uyarmak, destek sağlamak, etkilenen öğrencilere ait eşyaları toplamak, etkilenen öğrencilerin devam çizelgesinden çıkarılmasını sağlamak üzere görevlendirilir.

Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Eylem Planı Çerçevesinde;

 

 1. A) Yapılması Gerekenler:
 • Kriz durumu ile ilgili veya kriz durumu yaratacak olan olayla ilgili bilgi veren kişi bu bilgiyi başka bir yerde söylememesi konusunda uyarılır. Eğer bu kişi bunu beceremeyecek gibi görünüyorsa okul içinde durumla ilgili konuşulmaya devam edilerek tutulmaya çalışılır.
 • Gelen bilginin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
 • Diğer çalışanlar bu haberi okul içinde veya dışında yaymamaları, herhangi bir şey yapmamaları ve talimat beklemeleri konusunda uyarılırlar.
 • Olayın doğrulanmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitim haberdar edilir.
 • Krize müdahale ekibi haberdar edilir ve olay yerine intikali sağlanır. İlgili diğer birimler ilk anda lüzumsuz bir biçimde alan haline sokulmaz.
 • Krize müdahale ekibi olay yerinde topladığı bilgileri okul müdürüne düzenli bir biçimde iletir.

 

 1. B) Krize Müdahale Ekibi ve Okul Çalışanları Kendi Arasında:

 

 1. Toplantı düzenler, kriz durumu, dolaşan dedikoduları, haberleri gözden geçirir.
 2. Olayla ilgili kişilerin fotoğrafları ile tanıtımı yapılır.
 3. Etkilenen öğrencilere yapılabilecekler konusunda öğretmenlere kılavuzluk eder, bilgi sağlar, broşür verir.
 4. Öğretmenler; öğrencilerin tüm duygularını, üzüntülerini, kaderlerini, yasalarını, öfkelerini dillendirmeleri konusunda rahat bırakmaları için cesaretlendirilir.

 

  2015-2016 PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL ÇERÇEVE PLANI

 

NO

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM -KİŞİLER SORUMLU KİŞİ-KURUM AY AÇIKLAMALAR
1 Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri Okul Ekibinin oluşturulması.

 

Ekip oluşturulması  

Psikososyal çalışmaların planlanması ve yürütülmesi.

Okul idaresi

Rehberlik servisi

Okul Müdürlüğü EKİM  

Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekip üyeleri

·         Okul Müdürü,

·         Müdür Yardımcısı,

·         Psikolojik  Danışman /RehberÖğretmen

·         Öğretmen Temsilcisi,

·         Veli Temsilcisi,

·         Öğrenci Temsilcisi

 

2 Okul Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri toplantısı Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların planlanması Yıl içi çalışmalarda yapılacak işler ve görev paylaşımı  

Okul Psikosoyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibi üyeleri

 

Okul Müdürlüğü

 

EKİM  

Okul Psikolojik danışmanının olmadığı durumda Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden görevlendirilen bir psikolojik danışman toplantıya katılabilir.

3 Okul eylem planının oluşturularak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  gönderilmesi  

Planın ilgili birime ulaştırılması

İşbirliği Okul idaresi

İlçe MEM

(İlçe Psikososyal Müdahale Hizmetleri Ekibi)

Okul Müdürlüğü KASIM Okul çerçeve eylem planının oluşturularak İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğünde ilgili birime  gönderilmesi
4  

Psikososyal Müdahale Ekibi üyelerinin Travma, TSST konularında bilgilendirilmesi

Psikososyal Müdahale Ekibi üyelerinin olası durumlar hakkında bilgilendirilmesi İşbirliği ve Müşavirlik Okul Psikososyal Müdahale Ekibi

 

Rehber Öğretmen/ idareci/ görevli öğretmen KASIM Toplantı ya da broşür
5 Okuldaki risk faktörlerinin ve risk altındaki öğrencilerin belirlenmesi  

Risklerin belirlenmesi

Risklerin belirlenerek önlem alınması Okul İdaresi

Rehberlik servisi

RAM

Emniyet

SHAÇEK

İlçe sağlık Müdürlüğü

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EKİM-HAZİRAN Anket, görüşmeler, incelemeler  vb. yöntemler kullanılır.

Şiddet eylem planı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir.

 

6 Okul ortamında öğrencilerin travmatik yaşantılara maruz  kalmamaları için her türlü tedbirin alınması. Psikososyal  sorunlar ve fiziksel ortamdan kaynaklanabilecek  yaşantılara karşı önlemler alınması Sağlıklı ve güvenli yaşam Okul idaresi

Rehberlik servisi

İl-İlçe MEM

RAM

Emniyet Müdürlüğü

SHAÇEK

Üniversiteler

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EKİM-HAZİRAN -İl ve okul şiddet eylem planı kapsamında gerekli çalışmaların yürütülmesi.

-İhmal, istismar konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması.

– Eğitim almış psikolojik danışmanların madde bağımlılığı ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması

-Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yürütülmesi.(İletişim becerileri, öfke kontrolu, çatışma çözme becerileri, akran baskısı ve zorbalık vb)

-Risk etmenleri, dış tehditler ve korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

-Çocuk hakları konusunda öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi.

-7-19 yaş Aile Eğitimi, Anne-Baba destek programları yapılması

-Tatbikatlar(Sivil savunma çalışmaları)

-Okulun fiziki ortamından kaynaklanabilecek

7 Kriz yaşantılarına müdahale çalışmaları Müdahale hizmetleri Krize uygun müdahale çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Okul Müdahale ekibince müdahale edilemeyen yaşantıların ilçe ekibine bildirilmesi. Okul idaresi

Rehberlik servisi

İl-İlçe MEM

RAM

İl Sağlık Müdürlüğü

Emniyet Müdürlüğü

 

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EKİM-HAZİRAN  

Okul psikososyal koruma, önleme ve müdahale ekibince müdahale edilemeyen travmatik yaşantıların ”gizlilik ilkesi” dikkate alınarak ilçe Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibine bildirilmesi.

 

8   Travmatik olay yaşanması halinde müdahale planının hazırlanması ve uygulanması Psikoeğitim öğrenci oturumlarının        ( Etkinliklerin uygulanması)

 

Psikoeğitim etkinliği uygulanmamış sınıf öğrencileri Travma sonra olayı yaşayan bireylerin psikolojik olarak en az zararla normal yaşama dönmesi Hastane/Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikoeğitim Semineri almış Sınıf Öğretmeni/ Sınıf Rehber Öğretmeni EKİM-HAZİRAN Güvenli Yer Çizimi

Sosyal Atom

En İyi Yaptığım Üç Şey

Köy Resmi

Üç Dilek

Güçlü Yanlarım vb.

9 Psikoeğitim Veli Eğitimlerinin yapılması ( Daha önce bilgilendirme yapılmayan veliler) Veliler Travmatik olaylar öncesi ve sonrası otokontrolü ele alma Rehber Öğretmen ve Psikoeğitim Semineri almış Sınıf Öğretmeni/ Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından yapılacak EKİM-HAZİRAN Toplantı ya da broşür
10 Psikososyal müdahale hizmetlerinin değerlendirilmesi için toplantı yapılması.

 

Yıl sonu raporunun hazırlanması  

Okul Psikosoyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibi üyeleri

Okul Müdürlüğü Haziran Ayı İlk Haftası

 

 

 

 

*2002/11 sayılı Psikososyal Müdahale Hizmetleri Genelgesi doğrultusunda Okul Psikososyal Müdahale Ekibi kurulur, ekip üyeleri ile birlikte okul psikososyal müdahale planı hazırlanır ve eğitim öğretim yılı boyunca uygulanır. : Çalışmalar örnek olarak hazırlanmıştır. Okullarımız kendi faaliyetlerini ve planlamalarını yaparken faydalanabilirler. Okul Psikososyal Koruma ve Önleme Müdahale Ekibi ACİL Müdahale çalışmalarını her durumda  yapar.

 

 

 

 

 

 

 

OKUL PSİKOEĞİTİM  ÇALIŞMALARI YIL SONU RAPORU ( ÖRNEKTİR)

TRAVMA ÖNCESİ:

1-Öğretmenlerin Psikoeğitim konusunda bilgilendirilmesi

2-Öğrencilerin Psikoeğitim konusunda bilgilendirilmesi

3-Velilerin Psikoeğitim konusunda bilgilendirilmeleri

TRAVMA SONRASI: ( Tarvmatik olay yaşanmamışsa)

……….-……….. Eğitim-Öğretim Yılı süresince okulumuzda herhangi bir travmatik olay yaşanmamıştır.

TRAVMA SONRASI: Travmatik olay yaşanmışsa)

1- Okul Psikososyal Müdahale Ekibinin Travmatik olayla ilgili bilgilendirilmesi

2- RAM Psikososyal Müdahale Ekibi ile görüşülmesi

3- Müdahale programının hazırlanması

 • Olaylardan etkilenenlerin normalleştirilmesi
 • Öğrenci ve tepkilerin izlenmesi
 • Ailelere destek sağlanması
 • Sonucun rapor edilmesi

4- Normalleşme sağlanamazsa RAM Psikososyal Müdahale Ekibinden yardım istenmesi.

YAPILAN PSİKOEĞİTİM ÇALIŞMALARI:

1-      Okul öğrencileri…………………….sınf öğrencileri Psikoeğitim etkinlikleri uygulandı.

2-      Veli Eğitimi seminerleri / toplantısı yapıldı veliler bilgilendirildi

3-      Öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı

4-      Broşür hazırlanarak ………………( öğrenci, öğretmen, veli) dağıtılarak bilgilendirildi vb.

SONUÇ: ………..-…………….. Eğitim Öğretim Yılı süresince okulumuzda “1” (bir) Travmatik olay yaşanmıştır.

 • Öğrenci ile görüşüldü.
 • Veli ile görüşüldü
 • Okul Psikososyal Müdahale Ekibi konu ile ilgili bilgilendirildi.
 • Normalleşme sağlandığı düşünülüyor. Öğrencinin izlenmesi devam ediyor.
 • Eğitimin yapıldığı okulun adı                                   :
 • Eğitilen Yönetici Sayısı                                           :
 • Eğitilen Öğretmen Sayısı                                         :

 

 • Eğitilen Öğrenci Sayısı                                            :
 • Eğitilen Veli Sayısı                                                  :
 • Eğitimin Yapıldığı Derslik Sayısı(Öğrencilere)       :

 

Psikososyal Eğitim Amaçlı

Yöneticilerle                                                  :

Öğretmenlerle                                                :

Öğrencilerle                                                   :

Velilerle                                                         :

Kaçar toplantının yapıldığı ve bir aile, bir öğrenci, bir öğretmen ve bir yönetici temsilcisinden alınacak görüşler

Okul Psikososyal Müdahale Hizmetleri Komisyonu Ekibi

 

Rehber Öğretmen                              Öğretmen Temsilcisi                          Veli Temsilcisi

 

Öğrenci Temsilcisi                                         Müdür Yrd

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.