ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 

 • Bu çizelge yurt dışından gelen öğrencilerin öğrenim gördüğü Anadolu imam hatip liselerinde uygulanacaktır.
 • Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler; 2017-2018 öğretim yılında 9 ve 10. Sınıflarda “Kur’an-ı Kerim” ve “Türk dili ve edebiyatı”; 11 ve 12. sınıflarda “Kur’an-ı Kerim” ve “dil ve anlatım”; 2018-2019 öğretim yılında 9, 10 ve 11. sınıflarda “Kur’an-ı Kerim” ve “Türk Dili ve Edebiyatı”; 12. sınıflarda ise “Kur’an-ı Kerim” ve “dil ve anlatım” dersleridir. 2019-2020 öğretim yılından itibaren ise “Kur’an-ı Kerim” ve  “Türk dili ve edebiyatı”
 • Türkçe dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.1992 tarih ve 304 sayılı kararı ile kabul edilen “Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İçin Türkiye Türkçesi Öğretim Programı” uygulanacaktır.

 

 • Haftalık ders çizelgelerinde “Ortak Dersler”, “Meslek Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” bölümleri yer almaktadır. Ortak Dersler; tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 • Hazırlık sınıfı olan Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.07.2013 tarihli ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen çizelge uygulanmaya devam edilecektir.
 • Hazırlık sınıfı olan okullarda, hazırlık sınıfında okutulan yabancı dil, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda da birinci yabancı dil olarak okutulacaktır.
 • Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
 • Anadolu imam hatip liselerinde öğrenciler; beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinden sadece birini seçerler. Görsel sanatlar dersinde hüsnühat, ebru, tezhib; müzik dersinde dinî mûsikî programları uygulanabilir. Öğrenciler bu derslerden, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
 • Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
 • Kur’an-ı Kerim dersinin hedeflenen amaçlara ulaşması için mevcudu 25’i geçen sınıflar iki gruba ayrılabilir ve gruplardaki öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir.
 • Osmanlı Türkçesi dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarihli ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanacaktır.
 • 2017-2018 öğretim yılında 12. sınıflarda “Akaid ve Kelam” dersinde “Kelam” öğretim programı uygulanacak ve bu programa uygun olarak hazırlanan “Kelam” öğretim materyali okutulacaktır.
 • Haftalık ders çizelgesinde yer alan ancak öğretim programı geliştirilmeyen seçmeli derslerin programı Kurul kararına bağlandıktan sonra uygulanır.
 • Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi ve istekleri, derslerdeki başarı durumları ve hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından belirlenir.
 • ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.