Pisa Sorularının Belirlenmesi

Ekim 25, 2016 admin 0

i.Taslak sorular Uluslararası Merkez tarafından belirlenip katılımcı ülkelere gönderilir.

ii.Katılımcı ülkeler taslak sorular üzerinde çalışmalar yapıp sorularla ilgili raporlarını Uluslararası Merkeze gönderirler.

iii.Uluslararası Merkez ülkelerden gelen geribild *DEVAMINI OKU

Pisa soru tipleri nasıldır?

Ekim 24, 2016 admin 0

Ölçme araçları değerlendirme ünitelerinden oluşmaktadır. Bir ünitede metinler, şekiller, tablolar ve/veya grafiklerden oluşan ortak bir madde kökü ile ardından gelen metnin, şeklin, tablonun ya da grafiğin farklı yönleri ile ilgili maddeler bulunmaktadır.

*DEVAMINI OKU

PISA Araştırmasını kimler yapmaktadır?

Ekim 3, 2016 admin 0

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olan OECD’nin bir eğitim araştırması olan PISA, OECD Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı PISA Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Projede uygulanan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması ve uluslararası rapor *DEVAMINI OKU

Pisa Araştırması neden yapılır?

Eylül 25, 2016 admin 0

PISA araştırması, zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında bulunan konuları (matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri) hangi düzeyde öğrendikleri değil, günümüz gelişmiş toplum *DEVAMINI OKU