Finlandiya eğitim sistemi neden başarılı?

siniftaogrenci

 • İyi yetişmiş öğretmenler
 • Genç nüfusta yüksek öğrenim görmüş birey oranının yüksekliği.
 • 90’ların ortasından bugüne dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi.
 • GSMH’da AR-GE payı %3,5
 • Yüksek rekabet gücü.

Fin Eğitim Politikası

 • Eğitimde Eşitliğe Yüksek Önem
 • Herkes için Eğitim
 • Sosyal ve Bölgesel Eşitlik
 • İyi Eğitilmiş Aileler (Yüksek Motivasyon Sağlar)
 • Hayat Boyu Öğrenme

Fin Eğitim Sistemi

 • 9 yıllık ilköğretim
  • Parasız
  • Zorunlu
  • Özel Okullar yok!
  • Tüm okullarda yüksek kalite var!
  • 3 yıllık ortaöğretim
 • Yüksek Öğretim
  • Harç yok!

2 Döngülü
Yüksek Öğretim Modeli

 • 1. Döngü
  • Lisans Eğitimi
  • 3 Yıl
  • 180 Kredi
 • 2. Döngü
  • Yüksek Lisans Eğitimi
  • 2 Yıl
  • 120 Kredi
 • 1 Yıl = 1600 Saat Ders = 60 Kredi

Neden Finlandiya?

 • Zengin bir ülke olması mı?
  • Özel okul, özel öğretim kavramları yok (sadece devlet okulları)
  • Öğrenci başı harcanan para miktarı OECD ülkeleri sıralamasında orta sıralarda
 • Eğitime harcanan zaman mı fazla?
  • Okula başlama yaşı: 7
  • Eğitime 5500 saat (ilk + orta öğretim) harcanıyor. à En düşük OECD değeri (OECD ortalaması = 7000 saat = Türkiye)
 • Öğretimde her çocuğun farklı olduğu, farklı öğrendiği, farklı hatalar yaptığı göz önünde tutuluyor, yani öğretim kişiselleştiriliyor.
 • Gerektiğinde öğrenciler için kişisel öğrenim planı düzenleniyor, ayrı ayrı ya da grup halinde ek öğretim veriliyor.

Fin Eğitim Sisteminin
En Önemli Dört Boyutu

 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Güven
 • Öğretmen Eğitimi

Özgürlük

 • Uygulanacak olan müfredatın genel çerçevesi çizildikten sonra okullar ve yerel idareler müfredatı nasıl uygulayacaklarına kendileri karar veriyorlar.
 • Öğrenme değerlendirmesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağına yerel idare karar veriyor.
 • Değerlendirme yapılmasındaki amaç öğretmenlerin kontrol edilmesi değil, onlara yardımcı olmak.

Eşitlik

  • Öğrenci nerede yaşarsa yaşasın (kent ya da kırsal)
  • Yerel yönetim durumu ne olursa olsun
  • Öğretim dili ne olursa olsun
  • Öğrenci cinsiyeti ne olursa olsun
  • Öğrencinin aile durumu nasıl olursa olsun
  • Öğrencinin özel ihtiyaçları ne olursa olsun
 • Tüm öğrenciler temel eğitimi alma noktasında eşit haklara sahiptir!

Güven

 • Öğrenciler arasında rekabet yoktur!
 • Öğretmenler sadece bir otorite unsuru değil, dünyanın gizemlerini öğretme noktasında deneyimli birer rehberdir.
 • Sınıf öğretimi süresince öğrenciler, öğrendiklerini sorgulamakta ve kafalarına takılan soruları sormakta özgürdürler.

Öğretmen Eğitimi

 • Öğretmenlik yüksek statülü bir meslek
 • Eğitim popüler bir çalışma alanı à yüksek nitelikler gerektirmektedir
 • İlköğretimde görev yapacak öğretmenler için yüksek lisans şart!
 • Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi (öğretmen eğitimi okulları)
 • Pedagojik bilgi ile alan bilgisi bütünleştirilmiştir
 • Öğretmenler hayat boyu öğrenen bireyler olarak görülmektedir
 • Öğretmen eğitimi araştırma tabanlıdır

Öğretmen Eğitiminin
Temel Boyutları

 • Etkileşim
  • Farklı Öğretim Yöntemleri
  • Tartışma Becerisi Kazandırma
  • Kolektif Çalışmalar
 • Uzmanlaşma
  • Pedagojik Düşünme
  • Etkin ve Geniş Bilgi Temeli
  • Araştırmacı Öğretmen
 • Toplum
  • Eğitimin etik boyutunun düşünülmesi
  • Okul ortamında, öğretmen eğitiminde ve toplumda değişimin öncüleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.