Fwd: {mebmemurlari} Özel Öğretim Krumları Yönetmeliğinde Değişiklik.

Resmi Gazete’nin 29 Mayıs 2014 tarih ve 29014 sayılı yazısı aşağıdadır.
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Kaldırılan madde aşağıdadır,
Madde 46-(2) Akşam liselerinde ise; görsel sanatlar, müzik ve beden
eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde
öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.