Hangi sendikanın kaç üyesi var?Kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Hangi sendikanın kaç üyesi var?

pdf halini ekten indirebilirsiniz.

sendika üye sayıları hangi sendikanın kaç üyesi var indir

Hizmet Kolu Sıra

No

Hizmet

Kolunun

Adı

Toplara Kanıu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Sendika Dosya No Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK N 18.478 6,79
TÜRK BÜRO-SEN

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

36 48.831 17,93
BÜRO MEMUR – SEN

{Büro Memurları Sendikası)

MEMl’R-SEN 63 54.908 20,17
BÜRO HAK SEN

(Baro Çalışanları HA Sendikası)

HAK-SEN 1.590 0,58
BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalış anlan Sendikası)

BİRLEŞİK KAML’-İŞ 124 1.963 0,72
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

BASK 127 644 0,24
MES

(Müstâkil Emekçiler Sendikası)

BAĞIMSIZ 144 26 0,01
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 157 300 0,11
ADALET BÜRO-SEN

(Türkiye î Na!u Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 158 4 511 1,66
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ ısı 29 0,0!
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜMMEMUR-SEN 18S 90 0,03
1 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Î7Î.285 SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Söküşü Sendikası) BAĞIMSIZ 197 40 0,01
Hizmetleri SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası) BAĞIMSIZ 209 12.616 4,63
KATILIM BÜRO SEN

(Katılıma Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 210 729 0,27
SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 211 7.813 2,87
ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası) BAĞIMSIZ 212 1.987 0,73
MALİYE- SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ il S 154 0,06
UFUK BÜRO-SEN’

(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)

CÎHAN-SEN 218 671 0,25
YARGIÇLAR SENDİKASI BAĞIMSIZ 229 92 0,03
EKSEN BÜRO-SEN

(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)

EKSEN 231 235 0,09
SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 236 122 0,04
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) BAĞIMSIZ 242 1.654 0,61
YURT-AY BÜRO SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Avnlanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 246 44 0,02
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 255 50 0,02

 

Eğitim* Öğretim 2                            ve Bilim                            M

Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kdu Kamu Çatışanları Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

12 220.04 î 19,72
EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK 14 127.214 11,40
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 28 340.365 30,51
TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 43 1,339 0,12
ÖZGÜR EĞİTİM SEN

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 106 869 0,08
ANADOLU EĞİTİMDEN (Anadolu Eğilim öğretim vc Bilim Hizmetleri Sendikası) BASK m 1.092 0,10
ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 116 91 0,01
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim îşgörenkri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ m 45,157 4,05
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışan! an Sendikası) BAĞIMSIZ us 7.567 0,68
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN m 1.146 0,10
ANÖ-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK 138 239 0,02
TÜM EĞİTİM BİR SEN

(Tüm Eğitimciler Birliâi Sendikası)

BAĞIMSIZ 154 45 0,00
BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası)

BASK 156 145 0,01
DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ m 323 0,03
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN m 452 0,04
BlLCEÇ

(Bilinçli ve Gehşimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ m Î22 0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlannm Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ m Î15 0,01
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) BAĞIMSIZ m 177 0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) DESK m 14 0,00
METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kaimi Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ m 415 0,04
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu BASK m 69 0.0Î
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 187 214 0,02
SÖZ EĞİTİM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 190 20 0,00
YENİ-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 193 79 0,01
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) EKSEN 196 1.096 0,10
EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ m 112 0,01
SAV’SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ m 105 0,01
YURT AY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar Eğitim Çalışanları BAĞIMSIZ 201 474 0,04
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) CİHAN-SEN 217 23.700 2,12
Cnî-sen

(Üniversite Cahsanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ 232 62 0,01
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 234 277 0,02
ÖĞESEN ((öğretim Elemanları Sendikası) BAĞIMSIZ 244 772 0,07
TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası!

BAĞIMSIZ 247 155 0,01
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 251 158 0,01

 

türksaCuk-sen

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

5 10I.47S 20,50
SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK 16 41.629 8,41
SAĞLIKKEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 30 211.648 42,77
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 87 860 0,17
SAGUK HAKSEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAKSEN 133 650 0,13
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 145 424 0,09
SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 147 218 0,04
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası; BAĞIMSIZ 152 245 0,05
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 159 303 0,06
GENEL SAĞLIK-ÎŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 169 1.585 0,32
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalış anlan Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN 174 664 0,13
BEVAZSEN (Beyaz önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 175 32 0,01
3 Sağlık ve Sosyal 494,898 ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları DESK 179 226 0,05
TIP-SEN

(Tıp Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 189 25 0,01
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 191 9 0,00
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 195 264 0,05
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Elsen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) EKSEN 216 608 0,12
UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 219 3.395 0,69
VÜRT AV SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 228 107 0,02
DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Davamsma Sendikası) BAĞIMSIZ 233 Î.289 0,26
KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 248 103 0,02
HAS SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) BAĞIMSIZ 250 105 0,02
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 254 255 0,05
SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI (sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası) BAĞIMSIZ 257 89 0,02
ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 260 19 0,00
TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri KESK 20 27.680 22,85
TÜRK YEREL HİZMET-SEN

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

25 13.284 10,97
BEM-BİR-SEN (Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 51 62.024 51,20
YEREL HAK SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 136 169 0,14
Hizmetleri BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası) BASK 140 99 0,08
BELBİR-SEN

ı.uemoKrauK oeıeaıye ve uzeı taare vanşanıan öirııgı

DESK 184 120 0,10
TÜM YEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 214 7.152 5,90
UFUK YEREL-SEN t,U£iiK rcreı toneıım nızmetıen Kamu uorevınen CİHAN-SEN 225 159 0,13
YEREL BİRLİK SEN (Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası) BASK 238 84 0,07

 

TÜRK HABER SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6 8.668 24,70
HABERSEN

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK 19 3.215 9,16
BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 53 14.576 41,53
5 Basın, Yay ın ve İletişim Hizmetleri 35.100 BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsa Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 102 405 Î,Î5
HABER HAK SEN

(Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 134 14 0,04
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) DESK 162 11 0,03
UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası’) CİHAN-SEN 224 îî7 0,33
TÜRK KÜLTÜRSANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

8 2.504 14,09
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kûitıir ve Sanal Emekçileri Sendikası) KESK 4.553 25,62
KÜLTÜR MEMUR-SEN

(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 84 4.956 27,89
6 Kültür ve Sanat Hizmetleri 17.771 BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 117 27 0,15
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu îşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 135 293 1,65
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 178 12 0,07
UFUK KÜLTÜR-SEN

{Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN 226 33 0,19
TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

22 7,030 16,42
YAPI YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 29 3.847 8,99
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Cahsanlan Birlisi Sendikası) MEMUR-SEN 55 14.837 34,66
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 86 206 0,48
7 Bayındırlık, İnşaat ve Köy 42,811 İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 139 486 1,14
UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası) CİHAN-SEN 228 149 0,35
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 235 96 0,22
AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 237 468 1,09
EKSEN TAPU-SEN

(Eksen Tamı ve Kadastro Yaoı İnsaa Yol İsleri

BAĞIMSIZ 256 30 0,07
AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 258 103 0,24
TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

11 7.940 28,34
BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK 21 2.521 9,00
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 85 9.228 32,94
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları BASK 104 16 0,06
3 Ulaştırma

Hizmetleri

28.013 ULAŞTIRMA FAAL-SEN

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

DESK 122 6 0,02
BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,

BASK 129 109 0,39
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 146 23 0,08
ula$im4ş

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-tŞ 176 130 0,46
UFUKULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası) CİHAN-SEN 221 136 0,49

 

TARIM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kohı Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 4 3.426 4,95
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanm-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

24 12.255 17*71
TOÇ BİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMÜR-SEN 34 36.625 52,92
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası) BASK 90 67 0,10
TOÇ HAK SEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAKSEN 128 73 0,11
Tarım ve 69,20? TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Orman ve Toprak Mahsûlleri Çalışanian TÜM MEMÜR-SEN 160 44 0,06
Ormancılık

Hizmetleri

TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu BİRLEŞİK KAMU-İŞ 164 815 1,18
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları DESK 171 89 0,13
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tanrn ve Orman Çalışanian Sendikası) EKSEN 208 71 0,10
UFUK TARIM ORMAN-SEN (UfukTanm ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar CİHAN-SEN 223 448 0,65
TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası) BAĞIMSIZ 227 13 0,02
YURT-AY TARIM-SEN (Yetiştirme Yurtlanndan Aynlanlar ve Tanm-Orman BAĞIMSIZ 259 4 0,01
TÜRK ENERJİ SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanian Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7 6.694 17,27
ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 27 2.889 7,45
ENERJİ BÍR-SEN (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanian MEMÜR-SEN 35 16.153 41,67
10 Enerji, Sanayi ve Madencilik 38.768 BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madcnciiik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 91 66 0,17
Hizmetleri ENERJİ HAK SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanian Hak HAK-SEN 130 24 0,06
ENERJİ-ÎŞ

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri

BİRLEŞİK KAMU-İS 206 174 0,45
UFUK ENERJt-SEN

(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur

CİHAN-SEN 222 192 0,50
EKSEN ENERJİ SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları EKSEN 24S 143 0,37
TÜRK DİYANET VAKÍF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMÜ-SEN

9 17.004 14,34
DİYANET-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMÜR-SEN 18 71.185 60,01
DİVES

(Divanct ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK 74 751 0,63
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN (Bağımsız Diyanet ve VakıfHıanetîeri Çalışanian Sendikası) BASK 115 232 0,20
DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve VakıfCshsanian Sendikası)

TÜM MEMÜR-SEN 118 7.088 5,98
DÎN BİR-SEN (özerk Divan« Vafik Çalışanları Birliği Sendikası) DESK 149 5.216 4,40
u Hizmetleri 118.617 TÜM DİYANET-SEN Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası BAĞIMSIZ 200 464 0,39
HAK BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanian Sendikası) BAĞIMSIZ 205 407 0,34
DİN GÖR SEN

(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları

BAĞIMSIZ 207 34 0,03
EKSEN DİYANET VAK1F-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanian Sendikası) EKSEN 240 20 0,02
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanian Sendikası) BAĞIMSIZ 243 210 0,18
VEFA-SEN (Vefa Divanct ve Vakıf Çalışanian Sendikası) BAĞIMSIZ 249 291 0,25
DİYANET HAK-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 252 317 0,27
Toplam Memur Sayısı: 2,354.314 Toplam Sendikalı M« mur Sayısı 1.679.028 71,32

 

Oosya No KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
17 KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

236.203
26 TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

445.729
52 MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

836.505
92 BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.360
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu Işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

57.365
142 HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.187
165 DESK

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

5.982
203 TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

8.338
230 CİHAN-SEN

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

29.000
253 EKSEN

(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)

2.173
BAĞIMSIZ SENDİKALAR 49.186
GENEL TOPLAM 1.679.028
1 – Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.