Öğretmen adaylarına mülakatta sorulan sorulara örnekler

1. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.  2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir? 3. İnternette ki her bilgo doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın? 4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz. 5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz? 6. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız. 7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 8. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız. 9.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız. 10. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın? 11. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir? 12. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir? 13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz. 15. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz? 16. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız. 17. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz? 18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz? 19. Neden öğretmenlik? 20. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı? 21. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız. 22. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu  davranışları kazandırırsınız? 23. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlikey nedir? 24. Çocuk yetiştirmede ailenin görevi nedir? 25. Milenyum nedir, açıklayınız? 26. Neden bu branşı seçtiniz? 27. İnsanın toplumlaşması nedir ve nasıl gerçekleşir? 28. Formal eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? 29. Teknolojinin öğrencilere zararları nelerdir?  30. Branşınızın tanımını yapar mısınız? 31. Eski ile yeni iletişim araçlarını karşılaştırır mısınız? 32. Teknolojiden derste nasıl faydalanırsınız? 33. Eğitimin kültürleşmedeki önemini açıklayınız. 34. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin? 35. Mevlana hakkında ne biliyorsunuz? Mevlana neden evrenseldir? 36. “Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız. 37. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler? 38. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız? 39. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz? 40. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz? 41. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz? 42. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın. 43. Teknolojiden faydalanmayan bir öğretmeni buna nasıl teşvik ederdiniz? 44. Şu an toplanılacak olsaydı Erzurum Kongresinin toplanma nedeni ne olurdu? Açıklayınız. 45. Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir? 46. Günümüzde Osmanlı ve Selcuklu mimarisi  halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir? 47. Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz? 48. Vehhabilik nedir? Açıklayınız. 49. Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz? 50. Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir? 17.08.2016 51. Çevrenin öğrenci üzerinde etkileri nelerdir? Açıklayınız. 52. Okulda yönetici olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız? 53. Spor ile eğitim ilişkisini açıklayınız. 54. Nüfus artışının eğitime etkilerini olumlu ve olumsuz yönde açıklayınız. 55. Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir? 56. Klasik ve Edimsel koşullanmayı sınıf ortamına nasıl uydurursunuz? 57. Eğitimimizde teknolojiyi ne derecede buluyorsunuz, nasıl geliştirilebilir? 58. İbn-i Sina kimdir? Bilgi veriniz. 59. Kalıtımın gelişim üzerinde etkileri nelerdir?  60. Enflasyonun halk üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 61. İstiklal Marşı’nın 3. ve 4. kıtasını ezbere okuyun. ( Kıtalar rastgele belirleniyor. ) 62. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız. 63. Türkiye’nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasını eğitime etkileri nelerdir? 64. Sporun eğitim öğretime ne gibi katkıları vardır? 65. Çocuk yetiştirmede anne ve babanın tutumu nasıl olmalıdır? 66. BM İnsanı Yardım Zirvesi 2016’da İstanbul’da düzenlendi. Peki neden İstanbul’da düzenlendi? 67. Aziz SANCAR kimdir? Nobel ödülünü hangi dalda almıştır? 68. Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır? 69. Öğretmen olduğunuzda öğrencilerinize önerebileceğiniz kitaplar ve yazarlar kimlerdir? Neden bu kitaplari önerirsiniz? ( SİZ ZATEN ÖĞRETMENSİNİZ ) 70. Eriksonun psikososyal gelişimi ( Kimlik karmaşasına karşı rol karmaşası ) hakkında bilgi veriniz. 71. BM gerekli midir? Açıklayınız. 72. Öğrenmede genel uyarılmışlık ve kaygının etkisini açıklayınız. 73. “Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değer biçilemez.” sözünü açıklayın. 74. Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz  diğer sınıfta düz anlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi? 75. Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir? 76. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz? 77. Sosyolojinin toplumlar üzerindeki etkisini nedir? Açıklayınız. 78. Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl gideririz? 79. Atatürk’ün Türk Tarih ve Dil Kurumunu kurmasındaki amacı nedir?

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.