Yaygın eğitim nedir?

Yaygın eğitimin tanımı, neredeyse tüm eğitim dünyası tarafından tanınmış olup, örgün eğitim kapsamında olmayan planlı eğitim faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmıştır. Yaygın eğitim kurumlarının temel amacı örgün eğitim kurumlarının desteklenmesi ve sürekli eğitim anlayışı çerçevesinde halkın günün koşullarına paralel olarak değişen ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesini sağlamaktır. Yaygın eğitimin temel önceliği örgün eğitim imkânlarından yararlanamayan bireylere hizmet götürülmesidir. Bununla birlikte bu oluşturulan yaygın eğitim kurumları da her türlü eğitim ihtiyacını karşılamalıdır.

Yaygın eğitimin temel görevleri toplumun özellikleri ve ihtiyaçları gözetilip milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri temel alınarak sıralanmak istenirse,

  1. Bireylerin demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,
  2. Okuma yazma bilmeyen bireylere okuma yazma öğreterek, okuma yazma bilen vatandaşlara eğitimlerini tamamlamaları için sürekli olarak eğitim imkânları sağlamak
  3. Türkçe’nin doğru, güzel, etkili ve aynı zamanda kurallarına uygun olarak öğretilmesi, bireylere bu şekilde kullanılması ve bu şekilde yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürütmek,
  4. Bölgesel özellik ve ihtiyaçlara göre eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve pazarlamaya yönelik çalışmalarla birlikte nitelikli işgücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli çalışmalar yapmak,
  5. Hayat boyu öğrenme anlayışı içerisinde bireylerin bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, kullanma becerileri kazandırmak, bireylere yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak
  6. Özel eğitim gerektiren bireylere (zihinsel veya bedensel engelli) gelişim özelliklerine göre bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma yazmak öğretmek ve yine bu doğrultularda bilgi, beceri edinmelerini sağlamak,
  7. Yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta etkin rol oynaması için eğitim çalışmaları yapmaktır şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz maddeler temel olarak incelendiğinde yaygın eğitimin çok geniş bir etkinlik alanına sahip olduğu net bir biçimde görülmektedir. 21. Yüzyılın değişim aşamalarının ve toplumun çağın gereksinimlerine uyum sürecinin kısaltılmasında yaygın eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Yaygın eğitim çalışmaları özellikle son dönemde gelişmekte olan ülkelerde ağırlık kazanmaktadır. Yaygın eğitimin kendine has ilke ve yöntemleri olduğundan örgün eğitimden daha farklı ve esnek bir yapıya sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.