Örgün eğitim nedir?

Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim, belli yaş gruplarındaki bireyler için belirlenen amaçlara dayanan belli sürelerde verilen düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, MEB’in yayınladığı yönergeye göre 4 yıl süreli ilkokul ve 4 yıl süreli ortaokul eğitimini kapsayan ilköğretim veya ilköğretim kurumları, 4 yıl süreli lise eğitimini kapsayan ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

  1. Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır. Okul öncesi eğitimin amaçları, çocukların bedensel zihinsel ve duygusal gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, çocukları ilköğretime hazırlamak, şartları uygun olmayan ailelerin çocukları için uygun bir yetişme ortamı sağlamak ve çocukların Türkçeyi doğru şekilde konuşmasını sağlamaktadır.

  1. İlköğretim (İlköğretim Kurumları)

İlköğretim hem 66 ayını tamamlayan çocukları hem de velisinin yazılı isteği üzerine gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arasındaki çocukları kapsamaktadır. İlköğretim kurumları 4 yıl süreli ilkokul (bunlar 1, 2, 3 ve 4. sınıflar) ve yine 4 yıl süreli ortaokul (bunlar 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) eğitimini kapsamaktadır. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve ilköğretim okullarını tamamlayan öğrencilere ilköğretim diploması verilir. İlköğretim zorunlu olmakla birlikte her çocuğa iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri ve davranış alışkanlıklarını kazandırmak ve her çocuğu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlköğretim kurumlarını tamamlayan öğrenciler bilgi, beceri ve ilgileri doğrultusunda zorunlu eğitim kapsamında olan ortaöğretim kurumlarına yönlendirilir.

  1. Ortaöğretim (Ortaöğretim Kurumları)

Ortaöğretim, dört yıllık öğrenim veren (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) genel, mesleki ve teknik liseleri kapsamaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte her öğrenci ilgi, başarı ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimini sürdürme hakkına sahiptir ve bu durum bütün vatandaşlar için zorunludur. 12 yıllık kesintisiz, zorunlu eğitimi tamamlayan öğrencilere ortaöğretim diploması verilir. Ortaöğretim kurumlarının temel amacı bütün öğrencilere temel düzeyde genel kültür kazandırarak kişisel ve toplumsal sorunlarını tanıtmak, bu sorunlara çözüm yollarını aramak, ülkenin iktisadi, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasına katkıda bulunma gücünü ve bilincini kazandırmaktır.

  1. Yükseköğretim

Yükseköğretim, Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü içermektedir. Yükseköğretimin temel amacı ülke ihtiyaçları başta olmak üzere, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusuna yetiştirmek ve geliştirmektir. Bu çerçevede yüksek öğretimin temel amacı ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesini sağlayacak araştırmalar yapmak ve bunu gerçekleştirecek elemanlar yetiştirmektir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.